Showroom tại Nghệ An: Số 19/95 Đinh Văn Chất, xã Hưng Đông, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
 Email: sieuthingoaithat@gmail.com